Overledenen per week, provincie en gemeente, week 37, 2021

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
Deze tabellen bevatten gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.

Deze tabellen bevatten gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.

  • Tabel 1 bevat een uitsplitsing naar provincie.
  • Tabel 2 bevat een uitsplitsing naar gemeente.
  • Tabel 3 bevat een uitsplitsing naar leeftijd en geslacht.
  • Tabel 4 bevat een uitsplitsing naar Wlz-zorggebruikers en de rest van Nederland, per GGD-regio.
  • Tabel 5 bevat een uitsplitsing naar Wlz-zorggebruikers en de rest van Nederland, per leeftijdsgroep.
  • Tabel 6 bevat een schatting van het verwacht aantal overledenen als er geen corona-epidemie zou zijn geweest.