AZW: Aantal kinderen en uren in de kinderopvang, 2019-2020

Tabel over het aantal kinderen en formele kinderopvanguren in dagopvang in kindcentrum en buitenschoolse opvang in kindcentrum in 2019 en 2020.
De gegevens zijn gepresenteerd in aantal kinderen en formele kinderopvanguren. De gegevens zijn gesplitst dagopvang in kindcentrum en buitenschoolse opvang in kindcentrum.

De cijfers over 2019 zijn een update van de tabel “AZW: Aantal kinderen en uren in de kinderopvang, 2019”. De cijfers over 2019 zijn bijgesteld als gevolg van het gebruik van recentere bronnen. De cijfers over 2020 zijn nieuw.

Deze tabellen zijn, op aanvraag van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport ten behoeve van het prognosemodel zorg en welzijn, ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.