Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2016 – 2020

Deze tabellen beschrijven per jaar 2016 – 2020 het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in jaar naar de reden van beëindiging van deze jeugdzorgtrajecten.
In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein publiceert CBS tweemaal per jaar gegevens over het sociaal domein (jeugdzorg, participatie en wmo). In aanvulling op de StatLine tabellen die CBS hierover publiceert, is op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten deze tabel samengesteld. De tabellen tonen per jaar, per gemeente het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in jaar, naar de reden van beëindiging van deze jeugdzorgtrajecten.

De cijfers over 2016 – 2019 zijn definitief. De cijfers over de 1e helft van 2020 zijn nader voorlopig, de cijfers over de 2e helft van 2020 en geheel 2020 zijn voorlopig.

Bij de aanlevering van gegevens over 2020 aan het CBS, is geconstateerd dat de aanleveringen over de jaren 2016 t/m 2019 fouten hebben bevat. Door deze fouten zijn de uitkomsten van vier redenen van beëindiging bij (voorlopige) ondertoezichtstellingen over de jaren 2016 t/m 2019 niet correct. Omdat de juiste gegevens niet meer met terugwerkende kracht aangeleverd konden worden, zijn de foutieve cijfers vervangen door een punt.