Energieverbruik grootschalig logistiekvastgoed, 2019

© Hollandse Hoogte / Flip Franssen
Dashboard waarin het energieverbruik van grootschalig logistiek vastgoed op regionaal niveau wordt weergegeven, 2019.
Als onderdeel van het programma VIVET (verbetering van de informatievoorziening van de energietransitie) hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster, in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat, een monitor opgezet waarmee het energieverbruik van grootschalig logistiekvastgoed op regionaal niveau in kaart is gebracht en in de toekomst kan worden gevolgd.

Deze monitor maakt onderscheid tussen verwarmd, vorstvrij en gekoeld vastgoed. In dit interactieve dashboard wordt het energieverbruik (gas- en elektriciteitslevering van het openbare net) van grootschalig logistiek vastgoed over het jaar 2019 weergegeven. Daarbij worden uitsplitsingen gemaakt naar kenmerken van gebouwen, zoals het bouwjaar, oppervlakte en regio-indeling. Ook laat het dashboard kentallen (energieleveringen per m² gebruiksoppervlakte) en de spreiding van gas- en elektriciteitsleveringen zien.