Drukte op de woningmarkt Schagen, 2020

© CBS / Alrik Swagerman
Woningmarktdashboard Schagen en Noord-Holland.

Op veel plaatsen in Nederland neemt de druk op de woningmarkt toe, zo ook in Schagen. Om de woningdruk tussen regio’s te kunnen vergelijken is het belangrijk om objectieve cijfers te gebruiken van een betrouwbare bron. Daarom heeft de gemeente Schagen samen met het CBS dit woningmarktdashboard ontwikkeld. In dit dashboard kan de gebruiker op basis van vijf indicatoren de krapte op de woningmarkt vergelijken tussen gemeentes in Noord-Holland en tussen wijken in Schagen.

Bekostigd door: gemeente Schagen