Woonsituatie 75-plussers, 2020

Deze tabel beschrijft de woonsituatie van personen van 75 jaar en ouder op 1 januari 2020. De tabel toont per gemeente het aantal personen van 17 jaar en ouder dat zelfstandig woont en het aantal dat in een instelling verblijft.

In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein publiceert het CBS tweemaal per jaar gegevens over het sociaal domein. In aanvulling op de Statline tabellen die het CBS hierover publiceert, is deze tabel samengesteld. De tabel toont per gemeente het aantal personen van 75 jaar en ouder op 1 januari 2020 dat zelfstandig woont en het aantal dat in een instelling verblijft.

Opdrachtgever: VNG-Realisatie.