Emigratie van in Nederland geboren mensen, 2015–2019

Emigratie van in Nederland geboren mensen naar leeftijd en land van bestemming, 2015-2019.
Totale emigratie van in Nederland geboren mensen, uitgesplitst naar leeftijd en de landen waar mensen het vaakst naartoe emigreerden in de periode 2015-2019.