Wanbetalers zorgverzekering tot 20 jaar naar gemeente, 2019

Wanbetalers zorgverzekering tot 20 jaar naar gemeente, 2019.
De tabel bevat gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet tot 20 jaar naar gemeente. Wanbetalers zijn personen die wel verzekerd zijn volgens de Zorgverzekeringswet, maar hebben nagelaten de premie te betalen voor een periode van minimaal zes maanden. Het betreft de situatie op 31 december 2019 (peildatum).