Molukkers in Nederland

Omslag Molukkers in Nederland

Erratum:

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor. In figuren 3.1, 3.2, 3.3, 4.7 en 4.8 werden de verkeerde labels getoond. In figuren 4.2, 4.4, 4.7 en 4.8 werden de verkeerde cijfers getoond.
Onderzoek naar de sociaaleconomische positie van Molukse migranten, hun kinderen en kleinkinderen.
Wat is de sociaaleconomische positie van Molukkers in Nederland? In dit onderzoek is gekeken naar de positie die Molukkers innemen op gebied van demografie, wonen, onderwijs, werk en inkomen, criminaliteit en gezondheid. De positie van Molukkers wordt steeds vergeleken met de positie die personen met een Nederlandse achtergrond binnen deze domeinen innemen.

Bekostigd door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid