Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2019

plaatje Robert Philippi, Project Directeur van Unica Dura Vermeer Datacenters (UDD), opent de viering van het hoogste punt van AM4
© Hollandse Hoogte
De levering van elektriciteit aan datacenters is in twee jaar tijd met 66 procent gestegen. In 2017 ging 1,6 miljard kilowattuur naar datacenters in Nederland. Dit is gestegen naar 2,7 miljard kilowattuur in 2019. De groei komt met name doordat datacenters groter worden. Dit meldt het CBS op basis van gegevens van netbeheerders.

Door de telkens verdere digitalisering van onze samenleving is het gebruik van datacenters de laatste jaren toegenomen. In 2017 kregen de datacenters in Nederland gezamenlijk 1,6 miljard kilowattuur geleverd via het openbaar elektriciteitsnet. Dit is gestegen tot 2,7 miljard kilowattuur in 2019. Hiermee ging 2,7 procent van het totaal geleverde elektriciteit via het openbaar net naar datacenters.

De toename van elektriciteit komt voornamelijk doordat bestaande en nieuwe datacenters groter worden. In 2019 ging 90 procent van de stroom naar datacenters met een levering groter dan 7,5 miljoen kilowattuur, dit was in 2017 nog 84 procent.

De groei van de geleverde elektriciteit vindt plaats in zowel de gemeentes Amsterdam en Haarlemmermeer, waar van oudsher veel datacenters gevestigd zijn, als buiten deze regio’s. Tussen 2017 en 2019 groeide de geleverde stroom met 65 procent in de gemeentes Amsterdam en Haarlemmermeer. In de rest van Nederland is de groei in deze periode 68 procent.

Het is voor het eerst dat het CBS het elektriciteitsverbruik van datacenters heeft geanalyseerd. Tot nog toe zijn alleen schattingen van het verbruik bekend die gebaseerd zijn op het opgesteld elektrisch vermogen. De elektriciteitsleveringen van het openbaar net geven een beter beeld dan de schattingen op basis van vermogen, omdat het precieze vermogen, de efficiëntie en de in gebruiksduur van de meeste datacenters onbekend zijn.

De publicatie is uitgevoerd in het kader van VIVET, een samenwerkingsverband van Kadaster, PBL, RVO.nl, Rijkswaterstaat en het CBS op verzoek van en bekostigd door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.