Arbeidsmarktgegevens van het jeugddomein, 2019

© CBS / Nikki van Toorn
Arbeidsmarktgegevens van het jeugddomein: jeugdzorg, aangevuld met jeugdhulp, justitiële jeugdinstellingen, jeugdreclassering en overige instellingen, 2019.
Het Ministerie van VWS heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzocht om de omvang van de werkgelegenheid van het volledige jeugddomein zo goed en volledig mogelijk in kaart te brengen, omdat de branche jeugdzorg zoals die in het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) wordt gehanteerd niet het volledige werkveld zou dekken. De aantallen van werknemers, banen, fte’s en zelfstandigen zijn daarom samengesteld voor het jeugddomein.