AZW: Onderwijsdeelnemers naar opleiding en jaren mbo, 2010-2019

In dit document wordt het aantal inschrijvingsjaren van mbo-deelnemers met een opleiding in zorg en welzijn voor studiejaren 2010/’11 t/m 2019/’20 weergegeven.
Deze tabellen bevatten cijfers over deelnemers binnen de mbo opleidingen die tot Zorg en Welzijn behoren. Van de deelnemers is aangegeven hoeveel jaar ze in het mbo staan ingeschreven.
Deze tabellen zijn ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.