Jeugdhulp en sociale cohesie in Schagen, 2012-2018

© Hollandse Hoogte / Sabine Joosten
Het CBS onderzocht het verband tussen sociale cohesie en jeugdhulp, en concludeert dat een hogere sociale cohesie samengaat met minder jeugdhulp.
Schagen wil dat het goed gaat met haar jeugdigen en wil voorkomen dat deze jeugdhulp nodig hebben. Op basis van literatuur en ervaringen verwachten medewerkers jeugdhulp bij de gemeente dat sociale cohesie hierbij één van de relevante factoren is. Echter, voordat Schagen inzet op sociale cohesie als preventiemiddel voor jeugdhulp, wil Schagen eerst weten of er inderdaad een relatie is tussen sociale cohesie en jeugdhulp. Uit dit onderzoek blijkt dat een hogere sociale cohesie inderdaad samenhangt met minder jeugdhulp, ook na correctie voor een groot aantal achtergrondkenmerken.