Indicatoren jeugd naar gemeente en wijk, 2019

Zes indicatoren die de leefsituatie van kinderen en jongeren in Nederland in kaart brengen per gemeente en wijk voor 2019.
In deze tabellenset worden in navolging van eerdere jaren zes indicatoren berekend die, per gemeente en wijk, de leefsituatie van kinderen en jongeren in Nederland in kaart brengen voor 2019. Het gaat hierbij om gegevens over het aandeel kinderen in bijstandshuishoudens en éénoudergezinnen, jeugdwerkloosheid, zuigelingensterfte, jeugdcriminaliteit en, ter referentie, het totale aantal kinderen en jongeren in Nederland in verschillende leeftijdsgroepen. Zuigelingensterfte wordt vanwege de lage aantallen over 2017 tot en met 2019 gepresenteerd, en voor niet-werkende werkzoekenden wordt ook 2018 in beeld gebracht in verband met een trendbreuk.
Opdrachtgever: VNG Realisatie.