Voorlopige cijfers energiebalans internationaal

Dit rapport beschrijft hoe we in Nederland data kunnen verzamelen voor de, snelle, mini-questionnaires over energie van Eurostat en hoe daaruit een energiebalans op hoofdlijnen kan worden afgeleid een half jaar sneller dan volgens de bestaande methode.

In internationale energiestatistieken is de energiebalans op hoofdlijnen momenteel beschikbaar ongeveer 1 jaar na afloop van ene verslagjaar. Vanuit de Europese Commissie is er behoefte aan snellere cijfers. Eurostat heeft daarom, in samenspraak met statistici uit de lidstaten en voortbouwend op miniquestionnaires van het internationaal energieagentschap (IEA), een nieuwe set vragenlijsten ontwikkeld om de benodigde data op hoofdlijnen uit te vragen.

Het CBS heeft deze nieuwe vragenlijst getest door de eigen dataverzameling en conversieprogrammatuur aan te passen en de nieuwe vragenlijst in te vullen. De uit de nieuwe vragenlijsten afgeleide energiebalans is vergeleken met de Energiebalans afgeleid uit de bestaande vragenlijsten voor energiestatistieken die een half jaar later worden ingevuld. Dit project is ondersteund met een Grant van Eurostat.