BUS-E Extra uitvraag Tegenprestatie 2020

© Hollandse Hoogte
Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2020.
Middels een enquête onder alle Nederlandse gemeenten is informatie verzameld over het aantal tegenprestaties in maart 2020. Om een landelijk cijfer te kunnen berekenen, is het aantal tegenprestaties van niet responderende gemeenten bij geschat. Dit onderzoek is bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).