Bevolkingsvarianten 2020-2060

Bevolkingsvarianten 2020-2060 voor twee scenario’s op verzoek van het CPB.
Deze publicatie bevat een doorberekening van aangepaste veronderstellingen met betrekking tot de coronacrisis op de Kernprognose 2019-2060 (publicatiedatum 17-12-2019). De aangepaste veronderstellingen zijn opgesteld in overleg met het CPB (Centraal Planbureau). De varianten zijn op verzoek van het CPB doorgerekend door het CBS.