AZW-smal: Werkgelegenheid en arbeidsmob. naar veiligheidsregio, 2019-2020

Deze tabellen bevatten cijfers over het aantal werknemers, het arbeidsvolume (FTE) van werknemers en de instroom en uitstroom van werknemers op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal naar veiligheidsregio en per maand.
De cijfers in deze tabellen zijn een verbijzondering van de cijfers in de AZW StatLine tabellen: 'Werknemers met een baan in de zorg en welzijn; persoonskenmerken, regio', 'Werkgelegenheid in de zorg en welzijn; baankenmerken, regio' en 'Mobiliteit van werknemers; AZW (smal), instroom, uitstroom, saldo, regio'. Behoudens de indeling naar veiligheidsregio en maand en de in de tabeltoelichting benoemde verschillen in methoden en definities zijn de tabeltoelichtingen en onderwerpen/classificaties op azwstatline.cbs.nl ook van toepassing op deze cijfers.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.