Gebruik Tozo in juni 2020

Cijfers over het aantal uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), juni 2020.
Cijfers over het aantal uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), mei 2020. Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).