AZW-breed: Aantal kinderen en uren opvang in kinderopvang, 2019

Tabel over het aantal kinderen en formele kinderopvanguren in dagopvang in kindcentrum en buitenschoolse opvang in kindcentrum in 2019.
De gegevens zijn gepresenteerd in aantal kinderen en formele kinderopvanguren. De gegevens zijn gesplitst dagopvang in kindcentrum en buitenschoolse opvang in kindcentrum.

Deze tabellen zijn ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.