Bedrijfsoprichtingen en beroepsbevolking Flevoland 2019

Tabellen over oprichtingen van vestigingen en de werkzame beroepsbevolking in en rondom Flevoland, naar bedrijfstak, 2019.
In opdracht van Platform 31 heeft het CBS tabellen samengesteld met daarin economische gegevens over regio’s in en rondom provincie Flevoland. De tabellenset is samengesteld ten behoeve de nulmeting en monitoring Regio Deal Noordelijk Flevoland, waarin het Rijk en de regio investeringen doen om het gebied krachtig en toekomstbestendig te maken.