Energieverbruik retailvastgoed, 2018

Mensen in winkelstraat
© Hollandse Hoogte / Flip Franssen
Dashboard waarin het energieverbruik van retailvastgoed op laag regionaal niveau wordt weergegeven, 2018
Als onderdeel van het programma VIVET (verbetering van de informatievoorziening van de energietransitie) hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster, in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat, een monitor opgezet waarmee het energieverbruik van vastgoed in de sector Retail op laag regionaal niveau in kaart is gebracht en in de toekomst kan worden gevolgd.

Deze monitor richt zich op detailhandel (SBI 47) en eet- en drinkgelegenheden (SBI 56). In dit interactieve dashboard wordt het energieverbruik (gas- en elektriciteitslevering van het openbare net) van retailvastgoed over het jaar 2018 weergegeven. Daarbij worden uitsplitsingen gemaakt naar kenmerken van gebouwen, zoals het bouwjaar, oppervlakte, type eigenaar, energielabel en regio-indeling. Ook laat het dashboard kentallen (energieleveringen per m² gebruiksoppervlakte en per m² winkelvloeroppervlakte) zien voor verschillende gebouwkenmerken.