Economische groei in Eindhoven, 2019*

© Hollandse Hoogte
Economische groei in Nederland, Noord-Brabant, Zuidoost Noord-Brabant en Eindhoven 2015 – 2019*
Om inzicht te krijgen in de economische structuur van de stad Eindhoven zijn verschillende indicatoren, zoals de economische groei en de bbp per sector, berekend. Ter vergelijking zijn de cijfers over Nederland, Noord-Brabant en Zuidoost Noord-Brabant ook opgenomen. Dit onderzoek is uitgevoerd door UDC/Eindhoven op verzoek van de gemeente Eindhoven.

Deze raming van de economische groei over 2019 is de eerste voorlopige raming op gemeenteniveau. De groei wordt geraamd met behulp van voorlopige cijfers uit de Nationale Rekeningen. De basis van de raming wordt gevormd door de gemeentelijke economische structuur van de laatste definitieve jaarraming. Op deze economische structuur worden per bedrijfstak de nationale economische groeicijfers gezet.

In december 2020 wordt het gemeentelijke groeicijfer over 2019 herzien op basis van nieuwe broninformatie. Het groeicijfer is dan ook beschikbaar naar vier bedrijfstakken. Daarnaast worden dan ook de cijfers over het jaar 2018 aangepast met nieuwe gemeentelijke broninformatie. Zowel de uitkomsten van 2018 als 2019 worden dan aangesloten op de herziene macrototalen van Nationale Rekeningen.