Sterfte naar burgerlijke staat en postcode, 2006-2017

© Hollandse Hoogte / Joyce van Belkom
Het betreft tabellen met bevolkings- en sterftecijfers naar burgerlijke staat, postcode en uitkering voor de periode 2006-2017.
In de tabellen zijn de verschillende jaren (2006 t/m 2017) bij elkaar opgeteld tot een totaal. De tabellen tonen hoeveel personen er leven en sterven, uitgesplitst naar verschillende persoonskenmerken.

Deze publicatie is op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl met referentienummer PR000215.

Opdrachtgever: Willis Towers Watson