Armoedescan, 2016-2018

Een lege portemonnee
© Hollandse Hoogte / Roel Burgler
Financieel kwetsbaren in gemeenten: inzicht in subgroepen en gebruik van minimaregelingen, 2016-2018
Dit dashboard geeft inzicht in de groep financieel kwetsbaren in uw gemeente.

Het dashboard is onderverdeeld in een basis armoedescan en een lokale armoedescan:
- De basis armoedescan geeft voor alle gemeenten in Nederland basisinformatie over de doelgroep. Het gaat om inzicht in de omvang van de groep, hun kenmerken en in welke wijk of buurt ze binnen uw gemeente wonen. Ook geeft het dashboard inzicht in de ontwikkeling door de tijd en is het mogelijk gemeenten met elkaar en het landelijke cijfer te vergelijken. Daarnaast is het mogelijk om het bereik van landelijke minimaregelingen in te zien.
- De lokale armoedescan geeft inzicht in het bereik van de lokale minimaregelingen. Het laat zien welk percentage van de minima in uw gemeente gebruik maakt van de lokale regelingen. De lokale minimaregelingen verschillen per gemeente en worden niet landelijk verzameld. Dit betekent dat de lokale armoedescan niet voor alle gemeenten beschikbaar is. Op dit moment zijn alleen de inzichten voor de gemeenten Leiden en de Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-de Mierden en Oirschot) opgenomen.

Dit dashboard is voortgekomen uit een samenwerking tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het doel van deze samenwerking is om gemeenten ondersteuning te bieden bij het verder ontwikkelen, bestendigen en opschalen van datagedreven oplossingen voor maatschappelijke opgaven.