Werkzame Beroep Bevolking verbijzonderd naar diverse onderwerpen

Werkzame Beroep Bevolking verbijzonderd naar diverse onderwerpen, 2003 - 2019

Werkzame Beroep Bevolking 15 – 75 jaar verbijzonderd naar leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur en positie in de werkkring. De gegevens zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking van het CBS, 2003-2019.

Voor de indeling van beroepen is de Internationale Classificatie van beroepen gebruikt, ISCO 2008.
Voor meer informatie over de beroepenindeling, zie:
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/onderwijs-en-beroepen/beroepenclassificatie--isco-en-sbc--

In 2012 heeft er een herontwerp plaatsgevonden in de Enquête Beroepsbevolking.
Hierdoor kan er een breuk aanwezig zijn tussen 2012 en 2013 voor een aantal beroepen.
Het is aan te raden om voor de beroepen de cijfers van voor de breuk niet te vergelijken met die van na de breuk.

Het ASD is gemaakt in opdracht van de FNV.