Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabellen bevatten gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.
Tabel 1 bevat een uitsplitsing naar provincie.
Tabel 2 bevat een uitsplitsing naar gemeente.
Tabel 3 bevat een uitsplitsing naar leeftijd en geslacht.
Tabel 4 bevat een vergelijking van de eerder gemaakte schatting en de waargenomen weeksterfte.
Tabel 5 bevat een schatting van het verwacht aantal overledenen als er geen corona-epidemie zou zijn geweest.