Bevolkingsontwikkeling, COROP-gebied, weekcijfers 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen, levend geborenen, immigranten, emigranten en verhuisde personen per COROP-gebied voor week 3 tot en met 11 en voor week 13 tot en met 16 van 2020 (vlak voor en aan het begin van de coronacrisis).
De cijfers voor 2020 hebben een voorlopig karakter. Deze cijfers kunnen bij elke vernieuwing van de publicatie wijzigen doordat later ontvangen berichten worden meegeteld. Omdat deze methode afwijkt van de methode die voor maandcijfers worden gehanteerd, kunnen er verschillen bestaan.