Sterfte per week en per provincie, type huishouden, 2020

Deze tabellen bevatten gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week. Tabel 1 bevat een uitsplitsing naar type huishouden. Tabel 2 tot en met 4 bevat gegevens over overledenen in de particuliere huishoudens en de overledenen in verpleeg- en verzorgingshuizen. Tabel 2 bevat een uitsplitsing naar leeftijd. Tabel 3 bevat een uitsplitsing naar provincie. Tabel 4 bevat een uitsplitsing naar GGD-regio.
De cijfers voor week 16 betreffen een schatting. Het CBS krijgt dagelijks berichten over sterfte binnen. Gewoonlijk zit er enige tijd tussen de feitelijke overlijdensdatum en het moment waarop deze informatie het CBS bereikt. De overlijdensberichten worden iedere week op donderdag verzameld. Meestal heeft het CBS op donderdag gegevens van iets meer dan 80 procent van alle sterfgevallen van de voorgaande week. Uit week 12 tot en met 15 is op te maken dat de berichten momenteel sneller binnenkomen dan gewoonlijk (het aantal binnengekomen berichten na een week is nu gemiddeld 85 procent van het totaal). De schatting voor week 16 is gebaseerd op de aanname dat nu weer 85 procent is ontvangen. Dit is echter niet zeker, het werkelijk aantal overledenen in week 16 kan hoger of lager uitvallen.

Schatting sterfte in institutionele huishoudens

Het CBS krijgt dagelijks berichten over sterfte binnen uit de bevolkingsregisters van gemeenten. Als uitgangspunt van de schatting van het aantal overledenen in institutionele (waaronder verpleeg- en verzorgingshuizen) en particuliere huishoudens is informatie over de bevolking op 1 januari 2020 gebruikt. Deze informatie is gekoppeld aan de overledenen vanaf 1 januari 2020. Ook mensen die vanaf 1 januari 2020 in een instelling zijn komen wonen en daarna zijn overleden, zijn in deze schatting meegeteld bij de personen in institutionele huishoudens.