Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.
De cijfers voor week 15 betreffen een schatting. Het CBS krijgt dagelijks berichten over sterfte binnen. Gewoonlijk zit er enige tijd tussen de feitelijke overlijdensdatum en het moment waarop deze informatie het CBS bereikt. De overlijdensberichten worden iedere week op donderdag verzameld. Meestal heeft het CBS op donderdag gegevens van iets meer dan 80 procent van alle sterfgevallen van de voorgaande week. Uit week 12, 13 en 14 is op te maken dat de berichten momenteel sneller binnenkomen dan gewoonlijk (het aantal binnengekomen berichten na een week is nu gemiddeld 86 procent van het totaal). Vanwege het Paasweekend komen berichten met enige vertraging binnen. In de afgelopen drie jaar was er op de donderdag na Pasen gemiddeld 68 procent van de berichten ontvangen. De schatting voor week 15 is gebaseerd op de aanname dat nu 74 procent is ontvangen. Dit is echter niet zeker, het werkelijk aantal overledenen in week 15 kan hoger of lager uitvallen.