AZW-breed: Uitstroom werkn cohort 2016 naar branche en SBI-codes, 2016-2019

Deze tabel bevat cijfers over de uitstroom naar de eerste werkgever buiten zorg en welzijn breed tussen het 2e kwartaal 2016 en het 3e kwartaal 2019 voor een cohort werknemers (1e kwartaal 2016); de uitkomsten zijn uitgesplitst naar branche en SBI.

De cijfers in deze tabel worden gepubliceerd naar branche en 2, 3, 4 en 5 cijferig SBI niveau. De combinatie van branche en 5 cijferige SBI is uniek, de bovenliggende niveau’s kunnen herhaald worden.

Deze tabel wijkt op enkele punten af van de definities die gehanteerd worden op AZW StatLine, nadere informatie hierover is opgenomen in de toelichting van de tabel.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.

Deze publicatie is op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl met referentienummer PR000095C