Armoedemonitor gemeente Den Helder, 2018

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Den Helder uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2018.
De gemeente Den Helder wil het gebruik van gemeentelijke regelingen ten aanzien van het minimabeleid monitoren. Inwoners met een inkomen onder een bepaalde inkomensgrens kunnen van deze regelingen gebruik maken. In dit maatwerk is gekeken naar de samenstelling van de minimahuishoudens in de gemeente Den Helder en het gebruik van gemeentelijke regelingen door deze minimahuishoudens. Bekostigd door: gemeente Den Helder.