Banen naar woon- en werkgebied omgeving Purmerend, 2017

Tabellen met banen naar woon- werkgebied omgeving Purmerend, bekostigd door de gemeente Purmerend.

De gemeente Purmerend heeft behoefte aan meer inzicht in welke bedrijfstakken de inwoners van Purmerend en omgeving werkzaam zijn. Daarbij is ook inzicht gewenst in welke gebieden hun werkgever is gevestigd. Het CBS heeft een tabellenset samengesteld met daarin per bedrijfstak een uitsplitsing van banen van werknemers naar woon- en werkgebied. De gegevens hebben betrekking op verslagjaar 2017. De tabel is op aanvraag beschikbaar.