Voorlopige bevolkingsaantallen, 1-1-2020

Deze publicatie bevat tabelinformatie over leeftijd en gemeente van bewoners van Nederland per 1 januari 2020
Aantallen over de voorlopige inwoneraantallen per gemeente op 1-1-2020, bekostigd door Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden.