Regionale uitsplitsing van handelsdata met Canada

Deze tabellenset bevat informatie over een regionale uitsplitsing van internationale handel in goederen met Canada.

Regionale handelsdata wordt verkregen door de gegevens op bedrijfsniveau regionaal te verdelen aan de hand van het aantal werknemers in de vestigingen van het bedrijf.

Deze tabellenset is samengesteld in opdracht van Oost NL.