Zoekresultaten

18 resultaten voor keyword:materiaalverbruik
18 resultaten voor keyword:materiaalverbruik

Inventarisatie monitoring biogrondstoffen

Inventarisatie van de databeschikbaarheid, en eerste resultaten, over de inzet van biogrondstoffen in Nederland. Op basis van de bevindingen wordt advies gegeven over de inrichting van een...

Artikelen

Materiaalefficiëntie economische sectoren

Dit rapport brengt de materiaalefficiëntie in kaart van diverse economische sectoren, om te bepalen waar de grootste grondstofbesparing te behalen valt. Het doet ook aanbevelingen voor verbetering...

Publicaties

Grondstofvoetafdruk van consumptie gedaald tot 7 duizend kilo per persoon

Sinds 2010 is de zogeheten grondstofvoetafdruk van de Nederlandse consumptie meer dan 30 procent afgenomen. In 2020 werd per inwoner gemiddeld ruim 7 duizend kilo grondstoffen gewonnen om te voorzien...

Artikelen

Circulariteit Nederlandse economie nauwelijks toegenomen

13 procent van de grondstoffen die in 2020 ingezet werden in de Nederlandse economie bestond uit hergebruikte materialen. Wat betreft hergebruik is de circulariteit van de economie sinds 2014...

Artikelen

Herziening materiaalmonitor 2014, 2016, 2018 en update 2020

Dit onderzoek betreft de revisie van de materiaalmonitor. Dit rapport geeft een overzicht van de doorgevoerde verbeteringen in de materiaalmonitor. De verbeteringen zijn doorgevoerd in de cijfers...

Publicaties

Voorraden in de maatschappij grondstoffenbasis voor een circulaire economie

Rapport in het kader van het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019-2023.

Artikelen

Notitie circulair materiaalgebruik in Nederland

Notitie over circulair materiaalgebruik in Nederland. Vergelijking tussen verschillende indicatorberekeningen en aanbevelingen.

Artikelen

Materiaalstromen in Nederland, 2014-2016

In dit rapport worden de cijfers en afgeleide indicatoren met betrekking tot de circulaire economie op basis van de Materiaalmonitor 2014-2016 gepresenteerd.

Publicaties

Materiaalmonitor 2016 – Technische toelichting

De materiaalmonitor geeft inzicht in de materiaalstromen (in kilo’s) van, naar en binnen Nederland in 2016. Informatie over afval, recycling, emissies en milieu zijn ook onderdeel van de monitor.

Artikelen

Via recycling 9 procent van materialen weer in economie

Van alle materialen die in de economie terechtkomen is ongeveer 9 procent gerecycled. Vergeleken met de totale Nederlandse consumptie is het aandeel gerecycled materiaal 22 procent, terwijl het...

Artikelen

Uitbreiding Materiaalmonitor met voorraden

Haalbaarheidsstudie naar fysieke voorraden (urban mine) in onze economie

Artikelen

Materiaalmonitor tijdreeks 2008-2014

De monitor geeft inzicht in de circulaire economie, efficiëntie in grondstoffengebruik en grondstoffenafhankelijkheid.

Artikelen

Nederlandse producenten verspillen minder grondstoffen

De Nederlandse economie wordt steeds meer een circulaire economie en verspilt minder grondstoffen.

Artikelen

Circulaire economie in Nederland

De transitie naar een circulaire economie beschreven op basis van data van CBS.

Artikelen

NA/77 Material flows, energy use and the structure of the economy

Konijn, Paul J.A., Sake de Boer and Jan van Dalen (1995).Many environmental problems are connected to production and use of materials and energy. It would therefore be desirable to have an...

Artikelen

Hoe gaan we naar een circulaire economie?

Wat is een circulaire economie? Welke strategieën kunnen toegepast worden? Welke beleidsdoelen zijn gesteld? Hoe draagt het CBS via de ICER bij aan de monitoring ervan?

Overig

Hoe groot is de circulaire economie in Nederland?

Belang van de circulaire economie voor bbp en werkgelegenheid, per strategie, regionale circulaire economie

Overig

Hoe gebruiken we onze grondstoffen?

Overzicht van statistieken rondom materiaalverbruik, grondstofafhankelijkheid, totale materiaalinzet en gebruik van secundaire materialen

Overig