Zoekresultaten

20 resultaten voor keyword:materiaalverbruik
20 resultaten voor keyword:materiaalverbruik

NA/77 Material flows, energy use and the structure of the economy

Konijn, Paul J.A., Sake de Boer and Jan van Dalen (1995).Many environmental problems are connected to production and use of materials and energy. It would therefore be desirable to have an...

Artikelen

Kritische materialen in afvalwater en slib

Studie naar de aanwezigheid van kritische materialen in het afvalwater en slib.

Cijfers

Herziening materiaalmonitor 2014, 2016, 2018 en update 2020

Dit onderzoek betreft de revisie van de materiaalmonitor. Dit rapport geeft een overzicht van de doorgevoerde verbeteringen in de materiaalmonitor. De verbeteringen zijn doorgevoerd in de cijfers...

Publicaties

Via recycling 9 procent van materialen weer in economie

Van alle materialen die in de economie terechtkomen is ongeveer 9 procent gerecycled. Vergeleken met de totale Nederlandse consumptie is het aandeel gerecycled materiaal 22 procent, terwijl het...

Artikelen

Notitie circulair materiaalgebruik in Nederland

Notitie over circulair materiaalgebruik in Nederland. Vergelijking tussen verschillende indicatorberekeningen en aanbevelingen.

Artikelen

Waterstromen in de Nederlandse economie

Beschrijving van waterstromen in Nederland van milieu naar economie, binnen de economie en terug naar het milieu.

Cijfers

Biobased data 2013-2016

Experimentele cijfers over biobased productie in Nederland op basis van PRODCOM.

Cijfers

Vooronderzoek Inzet Secundaire Materialen

Verkenning naar het gebruik van secundaire (gerecyclede) materialen in het productieproces.

Cijfers

Materiaalmonitor 2010, 2016 en 2018

In de Materiaalmonitor worden de fysieke materiaalstromen van, naar en binnen de Nederlandse economie weergegeven.

Cijfers

Materiaalstromen in Nederland, 2014-2016

In dit rapport worden de cijfers en afgeleide indicatoren met betrekking tot de circulaire economie op basis van de Materiaalmonitor 2014-2016 gepresenteerd.

Publicaties

Voorraden in de maatschappij grondstoffenbasis voor een circulaire economie

Rapport in het kader van het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019-2023.

Artikelen

Uitbreiding Materiaalmonitor met voorraden

Haalbaarheidsstudie naar fysieke voorraden (urban mine) in onze economie

Artikelen

Materiaalmonitor tijdreeks 2008-2014

De monitor geeft inzicht in de circulaire economie, efficiëntie in grondstoffengebruik en grondstoffenafhankelijkheid.

Artikelen

Materiaalmonitor 2016 – Technische toelichting

De materiaalmonitor geeft inzicht in de materiaalstromen (in kilo’s) van, naar en binnen Nederland in 2016. Informatie over afval, recycling, emissies en milieu zijn ook onderdeel van de monitor.

Artikelen

Gereviseerde Materiaalmonitor, 2010 en 2012

In de gereviseerde Materiaalmonitoren 2010 en 2012 worden de fysieke materiaalstromen van, naar en binnen de Nederlandse economie weergegeven.

Cijfers

Materiaalmonitor 2014, 2016, 2018 en 2020

In de Materiaalmonitor worden de fysieke materiaalstromen van, naar en binnen de Nederlandse economie weergegeven.

Cijfers

Circulaire economie in Nederland

De transitie naar een circulaire economie beschreven op basis van data van CBS.

Artikelen

Nederlandse producenten verspillen minder grondstoffen

De Nederlandse economie wordt steeds meer een circulaire economie en verspilt minder grondstoffen.

Artikelen

Grondstofvoetafdruk van consumptie gedaald tot 7 duizend kilo per persoon

Sinds 2010 is de zogeheten grondstofvoetafdruk van de Nederlandse consumptie meer dan 30 procent afgenomen. In 2020 werd per inwoner gemiddeld ruim 7 duizend kilo grondstoffen gewonnen om te voorzien...

Artikelen

Circulariteit Nederlandse economie nauwelijks toegenomen

13 procent van de grondstoffen die in 2020 ingezet werden in de Nederlandse economie bestond uit hergebruikte materialen. Wat betreft hergebruik is de circulariteit van de economie sinds 2014...

Artikelen