Ervaren gezondheid in Noord-Brabant, 2012-2018

Tabel met het percentage personen van 0 jaar of ouder met een (zeer) goede ervaren gezondheid in de provincie Noord-Brabant, 2012-2018.
Opdrachtgever: provincie Noord-Brabant