Leefbaarheid in de provincie Noord-Brabant, 2010-2018

© Hollandse Hoogte / David Rozing
Indicatoren met betrekking tot leefbaarheid in de provincie Noord-Brabant, 2010-2018.
De provincie Noord-Brabant en het CBS hebben afgesproken om samen te werken om zo de provincie Noord-Brabant te kunnen voorzien in haar databehoefte. De provincie heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek in dit kader gevraagd om een overzicht te maken van een aantal indicatoren met betrekking tot de leefbaarheid: het aantal drugsmisdrijven in de provincie, de tevredenheid van Brabanders met het leven en tevredenheid met de lichamelijke en psychische gezondheid. Aanvullend is ook de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof onderzocht. Dit onderzoek is bekostigd door de provincie Noord-Brabant.