Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2018, deel 2

Wanbetalers zorgverzekering 2018 naar achtergrondkenmerken, deel 2

De tabellenset bevatten gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet naar verschillende kenmerken waaronder sociaal-economische categorie, uitkering en inkomen;

  • Wanbetalers zijn personen die wel verzekerd zijn volgens de Zorgverzekeringswet, maar hebben nagelaten de premie te betalen voor een periode van minimaal 6 maanden;
  • Het betreft de situatie op 31 december 2018 (peildatum) en op 31 december 2017 voor de tabellen naar inkomen.