Vestigingen van exporterende bedrijven per gemeente

Deze tabellenset bevat informatie over een het aantal vestigingen op gemeenteniveau van bedrijven die goederen exporteren. De verslagperiode is 2018.
Deze tabellenset is samengesteld in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.