AZW-smal: Arbeidsmobiliteit werknemers naar leeftijd, 2010-2019

Deze tabellen bevatten cijfers over de mobiliteit (instroom en uitstroom) op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal per kwartaal naar leeftijdscategorie en (sub)branche over de periode 2010 tot en met 2019 kwartaal 2.

De cijfers in deze tabellen worden gepresenteerd per jaar en kwartaal en worden gesplitst naar (sub)branche. De gepresenteerde aandelen zijn berekend ten opzichte van het totaal aantal werknemers op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal in de betreffende leeftijdscategorie en (sub)branche. De cijfers hebben betrekking op zorg en welzijn smal, dit zijn alle branches in zorg en welzijn exclusief de kinderopvang.

Deze tabellen zijn een update van de tabellen 'Mobiliteit op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal; naar leeftijd en (sub)branche, 1e kwartaal 2010 - 1e kwartaal 2019'. De huidige tabellen zijn aangevuld met cijfers over het 2e kwartaal 2019. Tevens kunnen de cijfers afwijken als gevolg van kleine verbeteringen in de gehanteerde methode (verbetering in het volgen van personen in de Basisregistratrie Personen (BRP) over tijd) en het gebruik van nieuwe versies van de onderliggende bestanden.

Deze tabellen zijn ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.