Eigendomsstatusontwikkelingen woningmarkt 2012-2016

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
Straat met eengezinswoningen
© ANP
Wijzigingen in eigendomsstatus binnen de woningmarkt 2012-2016 uitgesplitst naar PC4, gemeente, COROP, Provincie en Nederland.

Voor de woningmarkt is per jaar berekend hoeveel woningen er van eigendomsstatus (koopwoning, huurwoning van corporatie of overige verhuur) wijzigen. Deze ontwikkelingen worden als stromen van de ene eigendomsstatus naar de andere weergegeven, bijvoorbeeld van koopwoning naar huurwoning overige verhuur.

Bekostigd door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties