WOZ-waardes woningvoorraad naar eigendom 1 jan. 2018

© Hollandse Hoogte
WOZ-waarde woningvoorraad 1 januari 2018, naar eigendomstype en per regio.

Tabellenset (CSV) op landelijk, COROP- en gemeenteniveau over:

  • De totale WOZ-waarde van de woningvoorraad naar eigendomstype per 1 januari 2018;
  • De gemiddelde WOZ-waarde van de woningvoorraad naar eigendomstype per 1 januari 2018.

Eerder zijn ook cijfers over 2015 en 2017 gepubliceerd.

Bekostigd door: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Downloads