WOZ-waardes woningvoorraad naar eigendom 2015 & 2017

© Hollandse Hoogte / David Rozing
WOZ-waarde woningvoorraad 1 januari 2015 & 2017, naar eigendomstype en per regio.
Tabellenset (CSV) op landelijk, COROP- en gemeenteniveau over:
- De totale WOZ-waarde van de woningvoorraad naar eigendomstype per 1 januari 2015 en 2017 en,
- De gemiddelde WOZ-waarde van de woningvoorraad naar eigendomstype per 1 januari 2015 en 2017
Opdrachtgever: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Downloads