Extra gegevens Loonverschillen mannen en vrouwen, 2016

© Hollandse Hoogte / Sabine Joosten
Gecorrigeerde beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen per bedrijfstak en per loonsegment, 2016.

Deze tabellen zijn een aanvulling op de Monitor loonverschillen mannen en vrouwen, 2016. In de tabellen worden de gecorrigeerde beloningsverschillen voor iedere bedrijfstak apart getoond, en de gecorrigeerde beloningsverschillen per loonsegment.

Bekostigd door: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).