Indicatoren jeugd naar gemeente en wijk, 2016-2018.

Zes indicatoren die de leefsituatie van kinderen en jongeren in Nederland in kaart brengen per gemeente en wijk voor de jaren 2016-2018.
VNG Realisatie heeft het CBS gevraagd om in 2019 zes indicatoren te berekenen die, per gemeente en wijk, de leefsituatie van kinderen en jongeren in Nederland in kaart brengen voor de jaren 2016-2018. Het gaat hierbij om gegevens over het aandeel kinderen in bijstandshuishoudens en éénoudergezinnen, jeugdwerkloosheid, zuigelingensterfte, jeugdcriminaliteit en, ter referentie, het totale aantal kinderen en jongeren in Nederland in verschillende leeftijdsgroepen. Deze indicatoren worden hier gepresenteerd.

Opdrachtgever: VNG Realisatie.

Downloads