Indicatoren jeugd naar gemeente en wijk, 2016-2018.

Erratum:

Op 18 september 2019 zijn zes indicatoren gepubliceerd over de leefsituatie van kinderen en jongeren in Nederland in de periode 2016-2018. Voor de jaren 2017 en 2018 is ten onrechte het aantal verdachte jongeren in 2016 in de tabellen opgenomen, in plaats van het aantal in het betreffende verslagjaar. In de nieuwe tabellenset van 27 november 2020 zijn in de tabellen 5.2017 en 5.2018 de kolommen met het aantal verdachte jongeren en het percentage vervangen door de juiste cijfers.
Zes indicatoren die de leefsituatie van kinderen en jongeren in Nederland in kaart brengen per gemeente en wijk voor de jaren 2016-2018.
VNG Realisatie heeft het CBS gevraagd om in 2019 zes indicatoren te berekenen die, per gemeente en wijk, de leefsituatie van kinderen en jongeren in Nederland in kaart brengen voor de jaren 2016-2018. Het gaat hierbij om gegevens over het aandeel kinderen in bijstandshuishoudens en éénoudergezinnen, jeugdwerkloosheid, zuigelingensterfte, jeugdcriminaliteit en, ter referentie, het totale aantal kinderen en jongeren in Nederland in verschillende leeftijdsgroepen. Deze indicatoren worden hier gepresenteerd.

Opdrachtgever: VNG Realisatie.