AZW-smal: Arbeidsmobiliteit werknemers naar leeftijd, 2010-1e kwartaal 2019

Deze tabellen bevatten cijfers over de mobiliteit (instroom en uitstroom) op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal per kwartaal naar leeftijdscategorie en (sub)branche over de periode 2010 tot en met 2019 kwartaal 1.

De cijfers in deze tabel worden gepresenteerd per jaar en kwartaal en worden gesplitst naar (sub)branche. De gepresenteerde aandelen zijn berekend ten opzichte van het totaal aantal werknemers op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal in de betreffende leeftijdscategorie en (sub)branche. De cijfers hebben betrekking op zorg en welzijn smal, dit zijn alle branches in zorg en welzijn exclusief de kinderopvang.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.