AZW: Studie-uitval naar opl vorm, leerweg en regio, 2015/'16 - 2017/'18

Deze tabellen bevatten cijfers over het percentage uitval en het aantal uitvallers onder eerstejaarsstudenten in de studiejaren 2015/’16 tot en met 2017/’18 .

De cijfers in deze tabellen hebben betrekking op de opleidingen Hbo-verpleegkunde (CROHO 34560), Mbo-verpleegkunde (ISCED 091301) en Mbo-verzorgende IG (ISCED 092101).
De cijfers worden gepresenteerd naar opleidingsvorm (deeltijd of duaal voor Hbo) en leerweg (BOL of BBL voor Mbo).

Deze tabel is een aanvulling op de eerder gepubliceerde tabel 'Studie-uitval na het 1e jaar, zorg en welzijn opleidingen; ISCED, opleidingsniveau, 2015/'16 - 2017/'18'. In deze eerder gepubliceerde tabel zijn cijfers te vinden over alle, inclusief de in deze tabellen beschreven, opleidingen in het domein zorg en welzijn voor voltijd studenten (Wo en Hbo) en het totaal van BOL en BBL (Mbo).

De cijfers worden gepresenteerd naar RegioPlus-Arbeidsmarktregio. De indeling vindt plaats op basis van de woonplaats van de student.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.