Achterstandsscores per school - herzien, 2018

Herziene achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per basisschoolvestiging, 1 oktober 2018.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in eerder onderzoek op verzoek van het ministerie heeft ontwikkeld. Dat kan door met de indicator de onderwijsscores per leerling te berekenen en die met een bepaalde formule op te tellen tot achterstandsscores per basisschoolvestiging. Deze scores drukken dan de verwachte onderwijsachterstand op scholen uit, op basis waarvan OCW het onderwijsachterstandenbudget over scholen kan verdelen.

In februari 2019 heeft het CBS de achterstandsscores van scholen op 1 oktober 2018 gepubliceerd (zie Relevante links). Naderhand is geconstateerd dat bij de berekening van deze scores de invloed die kinderen ondervinden van de verblijfsduur van moeders in Nederland gedeeltelijk onjuist is verwerkt. Deze tabellenset bevat de herziene achterstandsscores van scholen op 1 oktober 2018 waarin de invloed van de verblijfsduur van de moeder correct is verwerkt. Naar aanleiding van deze aanpassing heeft het CBS in juni 2019 besloten een onderzoek in te stellen naar het proces van samenstelling van deze cijfers. Leren en verbeteren is het doel. Verder is in deze tabellenset de eerste lichting gegronde bezwaren van scholen verwerkt.