Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2018

Dashboard rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Nederland, 2014-2018.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle burgers van de Europese Unie (EU). De EU verdeelt ESF-subsidies over alle landen die lid zijn van de Unie. Nederland heeft in de ESF-programmaperiode van 2014 tot en met 2020 een bedrag van € 510 miljoen te besteden. Het ESF wordt in Nederland uitgevoerd door Uitvoering Van Beleid (UVB) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. UVB is verantwoordelijk voor de beoordeling van subsidieaanvragen, het afgeven van beschikkingen, de controle van projecten en de betaling van de subsidiebedragen. UVB is daarnaast verantwoordelijk voor de evaluatie, het advies en het verstrekken van informatie richting de Europese Commissie en de Tweede Kamer.

Het CBS heeft voor UVB een dashboard samengesteld waarin cijfers over de uitvoering van het ESF in de periode 2014-2018 zijn opgenomen. De tabellenset geeft aanvullende cijfers over één van de secondary themes die de EC nastreeft, namelijk de klimaatdoelstellingen. Eens in de twee jaar wordt gemonitord of ESF hieraan bijdraagt. Het dashboard en de tabellenset zijn te benaderen via de links hieronder.

NB. Op 26/02/2020 heeft het dashboard een update ondergaan. In tabellen ‘arbeidsmarktpositie eind’ en ‘arbeidsmarktpositie na 1 jaar’ is voor specifieke doelgroepen J&V/dJI een correctie doorgevoerd in het berekenen van de percentages en afronding van de cijfers. Visualisaties ‘Arbeidsmarktpositie’ en ‘(Beter) werk gevonden’ zijn aangepast waardoor ze nu volledig aansluiten bij de tabellen.